ZinTUIgeN is de mooiste tuin van Noord Holland. Eén hectare vol prachtige natuur.

Vogels

IJsvogeljongen vliegen uit!

In Natuurgekwetter vertelt Cees Verkerke over belevenissen in zijn prachtige tuin. Kleine verhalen van maximaal 140 woorden. Foto is van Lidi de Boer.

De bloei van het fluitenkruid dooft. Gelukkig neemt de koekoeksbloem de plek in. Alles schuift een plaatsje op in de natuur.

De ijsvogeljongen zijn net uitgevlogen. Al lange tijd worden grote visjes naar de nestgang gebracht. Een teken dat de er grote jongen zijn. Daar binnen zitten ze keurig in een rijtje te wachten op vis. Heeft de voorste gehad dan schuift deze keurig weer achteraan.

Nog voor ze uitvliegen zie ik al een paring van de ouders. De tweede ronde is aanstaande. Al roepend worden de jongen naar buiten gelokt. Hoogste tijd. Eenmaal buiten worden ze nog een beetje nagevoed en leren zelf vis te vangen.

De eerste dag kunnen ze al tot 200 meter van het nest gaan. Met uiterlijk een dag of vier worden ze door ouders uit het territorium gejaagd. Meestal eerder.

Ik zie het tevreden gebeuren!