ZinTUIgeN is de mooiste tuin van Noord Holland. Eén hectare vol prachtige natuur.

Vogelwaarnemingen

IJsvogel

Deze foto is genomen vanuit de vogelkijkhut bij de natuurlijke poel.

De volgende vogelsoorten zijn aanwezig (geweest) in de tuin. Overvliegende vogels worden hierbij niet meegeteld.

  • B staat voor broedvogel

 

Bergeend Huismus Spotvogel
Blauwe reiger Kauw (b) Spreeuw (b)
Boomkruiper (b) Kerkuil Staartmees
Buizerd Koolmees (b) Ransuil (b)
Fazant Koperwiek Tjiftjaf (b)
Fitis (b) Kraakeend Tortelduif
Groene specht Kramsvogel IJsvogel (b)
Groenling (b) Lijster (b) Vink (b)
Grote bonte specht (b) Meerkoet (Vuur)goudhaantje
Grauwe vliegenvanger (b) Merel (b) Waterhoen (b)
Goudhaantje Nijlgans Watersnip
Havik Pimpelmees (b) Wilde eend (b)
Heggenmus (b) Putter (b) Winterkoning (b)
Holenduif (b) Ringmus (b) Wintertaling
Houtduif (b) Roodborst (b) Witgat
Houtsnip Sperwer Zwartkop
Halsbandparkiet
  1. Rolinda

    Goedemiddag meneer Cees, U wilt het niet geloven, en ik geloof het zelf nog steeds niet, maar een roerdomp wandelde over de weg ter hoogte bij de Draai. Mijn hart ging tekeer.

Geef een reactie