ZinTUIgeN is de mooiste tuin van Noord Holland. Eén hectare vol prachtige natuur.

Vogelwaarnemingen

IJsvogel

Deze foto is genomen vanuit de vogelkijkhut bij de natuurlijke poel.

De volgende vogelsoorten zijn aanwezig (geweest) in de tuin. Overvliegende vogels worden hierbij niet meegeteld.

 • B staat voor broedvogel

 

Bergeend Huismus Spotvogel
Blauwe reiger Kauw (b) Spreeuw (b)
Boomkruiper (b) Kerkuil Staartmees
Buizerd Koolmees (b) Ransuil (b)
Fazant Koperwiek Tjiftjaf (b)
Fitis (b) Kraakeend Tortelduif
Groene specht Kramsvogel IJsvogel (b)
Groenling (b) Lijster (b) Vink (b)
Grote bonte specht (b) Meerkoet (Vuur)goudhaantje
Grauwe vliegenvanger (b) Merel (b) Waterhoen (b)
Goudhaantje Nijlgans Watersnip
Havik Pimpelmees (b) Wilde eend (b)
Heggenmus (b) Putter (b) Winterkoning (b)
Holenduif (b) Ringmus (b) Wintertaling
Houtduif (b) Roodborst (b) Witgat
Houtsnip Sperwer Zwartkop
Halsbandparkiet
 1. Peter Smit

  Hallo Kees en Els,

  Ik begrijp dat het jullie ondanks de aanrijding “redelijk”gaat. Hopelijk herstellen jullie snel en kunnen jullie weer met vertrouwen de fiets op en de tuin in….
  Ik wens jullie het allerbeste,

  een trouwe lezer van de column en volger van de zintuigentuin,
  Peter Smit

  PS Heeft de ijsvogel de winter overleefd ??

Geef een reactie